Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Hà Nam năm học 2013-2014

đăng 04:09, 18 thg 12, 2013 bởi Nguyễn Thanh Ninh   [ cập nhật 13:02, 11 thg 7, 2014 bởi thcsthanhluu@hanam.edu.vn ]
hình ảnh Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Hà Nam năm học 2013-2014


Thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh


Comments