1ngày cho tới
  Ngày Quốc Khánh

  Email Sở

  ÔN TẬP VÀO LỚP 10

  ĐẤP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 26/06/2014

  Đề,đáp án thi toán vao 10 THPT Hà Nam năm 2014-2015.pdf


  ĐẤP ÁN MÔN TOÁN THI VÀO LỚP 10 CHUY
  ÊN TO
  ÁN
   NGÀY 27/06/2014

  Đề và đáp án môn Toán chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2014-2015

  ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 10 THPT
  TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014
  NGÀY THI 26/06/2013

  Đề và đáp án môn Toán THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPTtỉnh Hà nam


  ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 10 CHUYÊN
  TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014
  NGÀY THI 27/06/2013

  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN TIN HÀ NAM NĂM HỌC 2013-2014


  ĐÁP ÁN & ĐỀ TUYỂN SINH MÔN TOÁN CHUYÊN LỚP 10 THPT TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2012-2013

  Đề và Dáp án Toán tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013
  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 phân ban THPT tỉnh Hà Nam năm học 2011-2012

  Môn Toán

  Đề và Đáp án Toán-thivaolop10-TinhHaNam2011-2012.pdf  Môn Hóa

  Đề và Đáp án-thivaolop10-tinhHaNam2011-2012.pdf  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2011-2012

  Đề và Đáp án Toan chuyenHaNam2011-2012.pdf

  Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nam vòng 1.pdf
  Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nam Vòng 2.pdf

  Các em học sinh thân mến thế là một mùa hè đã tới. Nhưng đối với các em học sinh lớp 9 còn một kỳ thi vào THPT trước mắt. Với mong muốn giúp các em có kết quả cao trong việc ôn tập và thi vào lớp 10 thầy chia sẻ với các em một số đề toán mong các em thành công trong kỳ thi tới.

   Thầy Ninh

  Ôn tập vào lớp 10.pdf

   

  Č
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  Ċ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  Ċ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  10:09 07-06-2013
  Ċ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  10:09 07-06-2013
  ċ
  De-DAHoa-thivaolop10-tinhHaNam2011-2012.pdf
  (90k)
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:45 10-06-2013
  ċ
  De-DAToan-thivaolop10-TinhHaNam2011-2012.pdf
  (99k)
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  ċ
  De-DAToanchuyenHaNam2011-2012.pdf
  (112k)
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:44 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:46 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:47 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:47 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:47 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:47 10-06-2013
  ĉ
  Nguyễn Thanh Ninh,
  08:47 10-06-2013
  Comments