Tiện ích sổ điểm cho giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm

đăng 05:39, 14 thg 10, 2010 bởi Nguyễn Thanh Ninh   [ đã cập nhật 07:10, 10 thg 5, 2012 ]
Mình gửi tiện ích tính điểm cho GV bộ môn và giáo viên chủ nhiệm THCS theo TT 58 mời các bạn tải về dùng và cho ý kiến
Ĉ
Nguyễn Thanh Ninh,
07:10, 10 thg 5, 2012
Comments