BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 STTHỌ VÀ TÊN  Chức vụ
 1Lê Thị Xuyến Phó hiệu trưởng phụ trách trường
 2Đỗ Duy Tuấn Phó hiệu trưởng
 3Nguyễn Thanh NinhTổ trưởng tổ KHTN
 4Nguyễn Thị Thúy DungTổ phó tổ KHTN
 5Phạm Thị LanTổ trưởng tổ KHXH
 6Phạm Thị TuyếtTổ phó tổ KHXH

Comments