BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THANH LƯU


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT
 Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Email
1
 Đỗ Duy Tuấn Chủ tịch Phụ trách chung tuanlan79@gmail.com
2
 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Uỷ viên Ban nữ công 
3
 Đỗ Khắc Cường
 Uỷ viên Ban thanh tra 


                   BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG ĐOÀN
                                          NĂM HỌC 2009 - 2010CĐGD THANH LIÊM                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ THCS THANH LƯU                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                              Thanh Lưu, ngày 28 tháng 5 năm 2010

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009 – 2010

 ĐỀ NGHỊ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          Công đoàn giáo dục trường THCS Thanh Lưu năm học 2009 – 2010 tổng số có 31 cán bộ, viên chức, trong đó nữ: 20. Số cán bộ, viên chức trong biên chế là 27 nữ: 13. 100% cán bộ, viên chức là công đoàn viên.

Công đoàn trường THCS Thanh Lưu có 15 đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chiếm tỷ lệ 56%.

II. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Công đoàn trường THCS Thanh Lưu làm tốt công tác chăm lo đời sống bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dạy và học trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

          - Công đoàn cùng chính quyền động viên 100% công đoàn viên tham gia học chính trị vào đầu tháng 9 và học tập chuyên môn ngiệp vụ ( Tích hợp bảo vệ môi trường, an toàn giao thông7)

          - 100% đoàn viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của ngành.

          - Từ nhiều năm nay không có đồng chí công đoàn viên nào vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

          - Công đoàn phối hợp với chính quyền tạo điều kiện tốt cho 4 đồng chí đi học Đại học nâng cao trình độ yên tâm đi học.

          - Tạo điều kiện về tinh thần, vật chất để công đoàn viên tham dự học tập chuyên môn nghiệp vụ, hội học, hội giảng, hội thảo do ngành tổ chức.

          - Trong năm học 2009 – 2010 Công đoàn đề nghị chi bộ, Đảng bộ cấp trên xét công nhận đảng viên chính thức 2 đồng chí đoàn viên ưu tú với chi bộ để gửi đi học lớp đối tượng đảng.

          - Cùng phối hợp với chính quyền tham gia phân công chuyên môn đúng ban đào tạo, hợp với nguyện vọng để phát huy hết năng lực chuyên môn.

          - Cùng với chính quyền xây dựng các chỉ tiêu thi đua , có khen thưởng cho đoàn viên đóng góp tích cực  trong phong trào công đoàn , của trường, hội giảng, học sinh giỏi, tham gia các hội thi.

          - Năm học 2009 – 2010 công đoàn và nhà trường cử 3 đồng chí đi dự hội giảng cụm đều đạt giờ giỏi và 1 đồng chí lọt vào vòng huyện, đạt giờ giỏi môn Ngữ văn 8.

          - Công tác thăm hỏi, hiếu hỷ, động viên giúp đỡ nhau khi khó khăn được tổ chức chu đáo, số lượng người được thăm hỏi  ………………………….

          - Số tiền thu góp các quỹ:

          + Quỹ khó khăn đặc biệt: 1.500.000

          + Ủng hộ quỹ vì trẻ thơ 1.401.000

          + Quỹ vì người nghèo: 1.500.000

          + Quỹ nhân đạo: 1.400.000

2. Công đoàn nhà trường làm tốt công tác nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, nghề nghiệp của công đoàn viên nhằm thực hiện tốt chỉ thị 40/CT – TW cảu ban Bí thư Trung ương Đảng:

          - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

          - Cùng với chính quyền tổ chức cho đoàn viên học tập nội quy, quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học, luật giáo dục đã sửa đổi, luật công đoàn đã bổ sung.

          - Tổ chức  tốt hội nghị công chức vào đầu tháng 10 có hiệu quả. Đoàn viên tích cực tham gia đóng ghóp ý kiến , theo dõi thực hiện nội dung bản cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và chính quyền.

          - Công khai tài chính theo quý, xây dựng các tyieeu chi thi đua cho đoàn viên , giáo viên để xếp loại đoàn viên theo học kỳ và cả năm.

          -  Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do công đoàn ngành phát động: Cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Dân chủ - Tình thương - kỷ cương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

          - Thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá do vậy chất lượng các kỳ của năm học 2009 – 2010 nhà trường được xếp thứ 4 / 22 trường.

          - Tổ chức tốt sinh hoạt tập thể cho công đoàn viên vào các ngày lễ lớn như 20/11, 20/10…

          - Tổ chức tọa đàm: “ Nữ cán bộ giáo viên trong thời kỳ đổi mới”

          - Động viên 3 tổ chuyên môn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

          - Tổ chức tặng quà và chăm sóc 2 bà mẹ vợ liệt sĩ.

          - Tổ chức tốt cho công đoàn viên chăm sóc di tích lịch sử đình Kênh Cạn.

          - Động viên công đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua “ Hai tốt”. Hội giảng cấp huyện có 1 giờ Ngữ văn 8 đạt giờ giỏi.

          - Chất lượng kỳ I xếp thứ 2/22 trường

          - Chất lượng kỳ II xếp thứ 4/22 trường

          - Công đoàn viên tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Có 7 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại tốt được gửi về hội đồng sáng kiến kinh nghiệm Phòng Giáo dục.

          - 7 đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trong đó: 1 đồng chí đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen, 1 Đ/C đề nghị Giám đốc Sở tặng giấy khen, 2 Đ/C đề nghị UBND Huyện tặng bằng khen

          - Kiểm tra phổ cập xếp loại tốt. Trường làm điểm kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Các công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, có 7 công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo .

          - Công tác phổ cập được xếp loại xuất sắc.

* Kết quả:

          - Mỗi công đoàn viên hiểu rõ ý thức trách nhiệm của mình, có ý thức vượt khó vươn lên , yêu nghề, tất cả vì học sinh thân yêu.

          - 100% công đoàn viên tích cực tham gia các lớp học chính trị do Phòng tổ chức.

          - 21/22 công đoàn viên soạn giáo án vi tính

          - 20/22 công đoàn viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

          - Thực hiện nghiêm túc việc chấm trả.

          - Số cán bộ giáo viên đạt chuẩn 22/22, trong đó trên chuẩn là 10/22 chiếm tỷ lệ 45,45%.

          - Chi bộ đạt danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh”

          - Công đoàn đề nghị công đoàn Tỉnh tặng bằng khen

          - Chất lượng các kỳ kiểm tra đều đứng tốp đầu của huyện.

          - Chất lượng cán bộ công chức xếp loại:

            + Xuất sắc: 13/31 = 41,93%

             + Khá     : 18/31 = 58,06%

3. CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN VẬN ĐỘNG CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG MANG TÍNH XÃ HỘI RỘNG LỚN NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH.

a. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nhà trường:

          - Công đoàn và chính quyền đã phối hợp chỉ đạo thi đua với những việc cụ thể:

          + Xây dựng các tiêu chí thi đua , quy trình khen thưởng theo đúng quy định

          + Tổ chức tuyên truyền bồi dưỡng thi đua bằng các hình thức phong phú hấp dẫn như: Hội thảo chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi, thi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

          + Tổ chức bình giá, bình xét thi đua công khai, dân chủ, chính xác trong từng học kỳ và cuối năm học đảm bảo khoa học đúng hướng dẫn.

          - Kết quả hội giảng các cấp:

          + Cấp trường 100% các công đoàn viên tích cực tham gia hội giảng cấp trường.

          + Cấp huyện

d. Thực hiện chương trình 4:

          - Ban chấp hành chủ động, linh hoạt vận dụng tốt hướng dẫn của công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch của công đoàn của đơn vị hợp lý, phù hợp, đúng với tình hình thực tế của đơn vị.

          - Phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo chỉ đạo đơn vị làm theo kế hoạch đã xây dựng đạt hiệu quả tốt.

          - Thu chi quỹ công đoàn công khai, minh bạch, rõ ràng.

          - Thông tin báo cáo kịp thời chính xác.

II. Đánh giá chung:

          - Năm học 2009 – 2010 công đoàn trường THCS Thanh Lưu đã thực hiện triển khai đầy đủ 4 chương trình hoạt động của công đoàn một cách khoa học, hợp lý đạt hiệu quả cao.

          - Tập thể đoàn viên đoàn kết nhất trí cao trong công tác, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức cao xây dựng đơn vị vững mạnh.

          - Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên.

          - Phối kết hợp với chính quyền làm tốt phong trào thi đua “ Hai tốt”

          - Tự giác tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động do Đảng, công đoàn ngành phát động.

          - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Tham mưu với cấp trên xây dựng khu nhà đa năng. Duy trì thực hiện tốt  phong trào “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

          - Chất lượng hai mặt giáo dục ngày càng được nâng cao hơn, năm sau cao hơn năm trước.

1. Quá trình đã được khen:

          - Năm học 2004 – 2005 công đoàn được liên đoàn lao động huyện công nhận “ Công đoàn vững mạnh”

          - Năm học 2005 - 2006 công đoàn được liên đoàn lao động huyện công nhận “ Công đoàn vững mạnh”

          - Năm học 2006 - 2007 công đoàn được Công đoàn giáo dục Tỉnh tặng bằng khen.

          - Năm học 2007 - 2008 công đoàn được Công đoàn giáo dục Tỉnh tặng bằng khen.

          - Năm học 2008 - 2009 công đoàn được Công đoàn giáo dục Tỉnh tặng bằng khen.

          - Với những thành tích đã đạt được như đã trình bày trong báo cáo. Công đoàn trường THCS Thanh Lưu đề nghị Liên đoàn lao động giáo dục Tỉnh Hà Nam công nhận công đoàn Trường THCS Thanh Lưu là công đoàn vững mạnh xuất sắc, và tặng bằng khen cho công đoàn.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

T/M BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                                          T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 
ċ
BAOCAOSOKETCUOCVANDONG.doc
(46k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:10, 14 thg 8, 2010
ċ
Bancamketcuocvạndongmoithayco.doc
(50k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:10, 14 thg 8, 2010
ċ
Kehoachtochucthuchiencuocvandongmoithay2009-2010.doc
(37k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:10, 14 thg 8, 2010
ċ
QĐTHANHLAPBANCHIĐẠOCUOCVẠNĐỘNG.doc
(45k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:09, 14 thg 8, 2010
ċ
báocaosokethaicuocvandong.doc
(38k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:16, 14 thg 8, 2010
ċ
nghiquyetcuocvandong.doc
(54k)
Duy Tuấn Đỗ,
07:10, 14 thg 8, 2010
Comments