Ban chi uỷ

 ĐẢNG ỦY XÃ THANH LƯU

CHI BỘ TRƯỜNG THCS THANH LƯUBAN CHI ỦY


 STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
 1 Trần Thị Hảo
Bí thư chi bộ
 2 Lương Dũng Tiến
 Phó bí thư chi bộ
 3 Đỗ Duy Tuấn
 Chi ủy viên

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI BỘ

 STTHỌ VÀ TÊN
 Chức vụ
Ghi chú
 1 Trần Thị Hảo
 Hiệu Trưởng
 
 2 Lương Dũng Tiến
 Phó hiệu trưởng
 
 3 Đỗ Duy Tuấn
 Giáo viên tổ phó tổ KHTN
 
 4 Phạm Thị Lan
 Giáo viên tổ phó tổ KHXH
 
 5 Lại Thị Thoa
 Tổ trưởng tổ KHXH 
 6 Nguyến Thanh Ninh
 Tổ trưởng tổ KHTN 
 7 Nguyễn Đức Thiện
 Tổ trưởng tổ chuyên biệt năng khiếu
 
 8 Phạm Thị Tuyết
 Giáo viên 
 9 Đỗ Khắc Cường
 Giáo viên
 
 10 Nguyễn Thị Lưu
 Kế toán
 
 11 Trịnh Thị Kim Thoa
 Giáo viên 
 12 Cao Thị Hồng Nụ
 Giáo viên 
 13 Nguyễn Hồng Hải
 Giáo viên 
 14 Phạm Văn Hiển
 Giáo viên tổ KHTN 
 15 Nguyễn Thị Thúy Dung
 Giáo viên tổ KHTN 
Comments